užverpti

užverpti
užver̃pti, -ia (ùžverpia), ùžverpė; Q12 1. tr. N, NdŽ, 1, Vkš, Lp uždirbti verpimu: Šitie pinigai užverptì Dkš. Jug pačia miera ùžverpu, jug i maitinuos Slnt. Verpė davatkelė, nėrė, ale ką ten užver̃psi, ką gausi Gršl. Kiek verpėja gali užver̃pt pardien? Skp. Ažver̃pia, ažaudžia močia Klt. [Motina] kartais kokį kepalą užverpdavo . Turiu du paršeliu ùžverptu, nebijau bado Šts. | refl. tr., intr. NdŽ, Krš, Slm, Šmn, Antš: Liuob užsiver̃psu kapeikos, kol įmačiau, daba nebįgaliu Rdn. Užsìverpiau kelis litus, vis užkišau reikalus Jd. Aš šitą megztinį užsìverpiau Žl. Jy vis po kiek ažsiver̃pdavo JT429. 2. tr. verpiant nuvarginti: Nuo verpimo net rankas ir kojas ažverpiau Prng. 3. tr. verpiant pripildyti: Ana ùžverpė dantį už špūlės galo J.verpiant uždengti: Tu, sesyčiūt, visą gavėnią verpi verpi, ir saulei visus takus ažverpsì Prng. Šunim ir takus ažverpsi LTIII460(Tvr).prk. užsidengti, užkimšti: Kurįjį eš šaukiu ir meldžiu, tačiau jis ausis užkemš (viršuje užverpia) nuog mano maldos BBRd3,8. Nenorėjai čia klausyt balso elgetos, ùžverpei sau ausis ant šauksmo jo DP272. Kas užver̃pia ausis savas, idant neklausytų kraujo, ir užmerkia akis savas, idant neregėtų pikto DP55. 4. tr., intr. NdŽ, Ms kuo aštriu užbesti, uždurti: Vienas užver̃ps, kiti dėlios [durpes] ant dirvono Všv. \ verpti; apverpti; atverpti; įverpti; išverpti; nuverpti; paverpti; papaverpti; perverpti; pieverpti; praverpti; priverpti; suverpti; užverpti

Dictionary of the Lithuanian Language.

См. также в других словарях:

  • užverpinėti — 1. NdŽ iter. dem. užverpti 1. 2. NdŽ iter. dem. užverpti 4. verpinėti; išverpinėti; paverpinėti; priverpinėti; užverpinėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apverpti — apver̃pti, ia (àpverpia), àpverpė tr. 1. KII248, LL130, Rtr, KŽ verpiant apvyti, apsukti (siūlais): Širdelę špuolės àpverpė Šts. Špūlę apver̃pti KI221. Armuotieji siūlai yra sudaryti iš vidinių siūlų, apvytų arba apverptų mechaniniams… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atklausyti — intr. 1. refl. Š iki valios, lig nebenorint klausyti: Ausys yr atsiklausiusios tų kalbų Dr. Čia visokių dainų atsiklaũsom Skrd. Jausmingos jų (mergelių) dainelės, kad, dieną naktį beklausydamas, neatsiklausytai V.Krėv. Silpnutis negalėjo nei į… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atverpti — atver̃pti, ia (àtverpia), àtverpė 1. tr. Š, KŽ suverpti. 2. refl. užtektinai, iki įkyrėjimo verpti: Atsìverpiau, nebverpsu Vn. 3. intr. KI29, Š verpimu atlyginti: Gal parvežtum rožančių, aš atver̃psiu Rm. 4. tr. KŽ, Vkš atpjauti (ppr. ką… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išverpti — išver̃pti, ia (ìšverpia), ìšverpė 1. tr. DŽ, Krž, Žr, Krp, Tl, Alvt, Vlk, Eiš, Trgn, Kp, Pl, Bsg, Pc verpiant padaryti (ppr. tam tikros kokybės) siūlus, suverpti (pluoštą): Moterėlės išver̃pdavo [vilnas] plonai, gražiai Sk. Sekas plonai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kaltybė — sf. (1) J; R383 M, kaltỹbė (2) K 1. žr. kaltė 1: Ne mano čia kaltybė Lp. Primušė žmogų visai be kaltybės Ds. Norėsi, tai ir nekaltam̃ kaltybę rasi Ds. Ne iš savo kaltybės aš kuprotas, ne iš savo lockos tu tiesi Ds. Išmirė visos per savo kaltỹbę …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nuverpti — nuver̃pti, ia (nùverpia), nùverpė tr. K, KŽ; R11, MŽ 1. suverpti (pluoštą): Linus nušukuoji, nùverpi – viskas iš lino būdavo Bsg. ║ verpiant gauti: Nebnùverpa mun dratos (siūlo odoms siūti) Grg. | refl. Ser. 2. N truputį, kiek suverpti: Tik… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • papaverpti — papaver̃pti, papàverpia, papàverpė (dial.) tr. suverpti: Papàverpėm kuodelius Dv. verpti; apverpti; atverpti; įverpti; išverpti; nuverpti; paverpti; papaverpti; perverpti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paverpti — paver̃pti, ia (pàverpia), pàverpė 1. intr. NdŽ, DŽ1 kurį laiką verpti; kiek verpti: Prieš kūrenimą pečiaus da paver̃pdavau Dglš. Reik paver̃pt, kol bulbės išvirs Pc. Paimdavo kai kada siūlų, paver̃pdavo svetimiem Klt. Valandikę turėsi laiko,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • perverpti — tr. 1. kurį laiką verpti, išverpti: Visą žiemą parverpiau linus J. 2. daug verpiant gauti ko, daug suverpti: Ai, ką aš jau audeklelių perverpiau Dglš. 3. verpiant pakeisti: Perverpsi tuos šiaudus in aukso siūlus (ps.) Brt. 4. DŽ verpiant… …   Dictionary of the Lithuanian Language


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»